Licencijos

Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių komercine – ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registrą.

Pavojingų atliekų tvarkymo Licencija

Leidimas tiekti skirtų akmens anglių, kokso ir/ar lignito įsigijimo be akcizo